Sektioner

Svenska Tecknare har fem sektioner – både regionala och för specifika branschområden. Sektionerna är en viktig del av verksamheten och en mötesplats för föreningens medlemmar.

Sektionerna är autonoma och anordnar aktiviteter i form av föreläsningar, workshops eller liknande. Sektionerna kan även fungera som remissinstans och ta andra uppdrag inom föreningen.

Vill du veta mer eller engagera dig i en sektion? Mejla: medlem@svenskatecknare.se

Svenska Tecknares sektioner:

Regionala sektioner:
Svenska Tecknare NORD (Umeå)
Svenska Tecknare VÄST (Göteborg)
Svenska Tecknare SYD (Malmö)

Sektioner för branschområden:
Sektionen för bildberättande
GF – Sektionen för grafisk form/design

För att läsa mer om våra sektioner klicka vidare i vänstermenyn.